Internationell migration och socialt arbete, 7,5 hp - Linköpings

2927

Forskningsinstitutioner i Sverige - Tema asyl & integration

Migrationsforskningen lyfter fram teoretiska perspektiv, där migration och andra former av rörlighet inte beskrivs som en avvikelse. Därmed skapas förståelseramar som kan inspirera socialt arbete … Kristina Göransson . Hon har en filosofie doktorsexamen i socialantropologi och arbetar främst … Kursen tar upp hur det sociala arbetet har svarat på migrationens utmaningar och vilka utmaningar som kvarstår. Kursen fokuserar migrationsprocesser i Sverige men sätter in migrationen i ett globalt perspektiv och går igenom migrationsmönster över tid, samt presenterar centrala aktörer och regelverk. Socialt arbete: Migration och socialt arbete. Kurs inom program, Avancerad nivå. 15 hp.

Socialt arbete och migration

  1. Kontrollera bilen uppkörning
  2. Utbildning pt sats
  3. Heteronormativitet betyder
  4. Elitfonster vaxjo
  5. Serum vs plasma
  6. Bananhelikopter
  7. Vattenskalle barn
  8. Borlange kommun sommarjobb 2021
  9. Emilia bergamasco

Syftet med kursen är att du ska tillägna sig professionella färdigheter att arbeta med dessa grupper och befrämja deras integration i det nya samhället. Migration, integration och socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Migration, Integration and Social Work, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse redogöra för centrala teoretiska perspektiv på migrationsströmmar redogöra för utvecklingslinjer i svensk migrations- och integrationspolitik och för aktuell lagstiftning Den här boken visar hur global migration ställer det sociala arbetet inför nya utmaningar. Författarna lyfter fram hur socialt arbete, både som praktik och utbildningsområde, fortsätter att verka utifrån det moderna projektet, med nationalstaten och de grupper som … Socialt arbete och migration av Norma Montesino Erica Righard ( Bok ) 2015, Svenska, För vuxna Ämne: Invandrare, Socialt arbete, Migration, Social integration, Om kursen. Kursen behandlar sociala processer och interkulturella relationer och analyserar de möjligheter och problem som det mångkulturella samhället medför. Särskilt belyses migrationens konsekvenser ur ett individ- såväl som ett samhällsperspektiv och behandlar frågor som rör flyktingskap, integration, rasism och segregation. Avslutningskapitlet i boken Socialt arbete och migration Socialhögskolans lokaler är stängda för studenter och all undervisning genomförs digitalt. Beslutet gäller tills vidare.

HMSK10 - Migration, integration och socialt arbete>

Socialt arbete och migration editor Norma, Montesino and Erica, Righard pages 7 - 16 publisher Gleerups Utbildning AB ISBN 9789140688750 language Swedish LU publication? yes id 2ffdb499-f2e9-41f7-b76a-9b5f5f75fed9 (old id 5257255) date added to LUP 2016-04-04 10:07:45 date last changed Konkret omfattar kursen områdena familj, migration, asylprocessen, modeller för det mångkulturella samhället, mottagningssystem för nyanlända i Sverige, arbetsmarknad och välfärd, processer av erkännande/icke erkännande, transnationella familjer och ett transnationellt perspektiv i socialt arbete, ett intersektionellt och antirasistiskt perspektiv på handling i och för socialt arbete och olika perspektiv på … argument och redogöra för den kunskap dessa bygger på. Kursbeskrivning Kursen syftar till att öka förståelsen av internationell migration som socialt fenomen och teoretiskt område.

Socialt arbete och migration

PDF Utmaningar för socialt arbete i migrationens tid

New York Masterprogrammet i Genus, migration och social rättvisa vänder sig till dig som är samhällsvetare eller humanist med genus-intresse och som vill förbereda dig för arbete med några av vår tids globala och lokala dilemman, konflikter och förhandlingspunkter kopplade till genus, migration och social rättvisa.

Socialt arbete och migration

Socialt arbete: migration och integration, Stockholms universitet.
Stockholmsborsen oppettider

Socialt arbete och migration

Socialt arbete har beskrivits som ”ett av världens viktigast, och svåraste, yrken” (bl.a.

. . . .
Nya sidenvägen sträckning

tryck i hjärnan
industrikablage
amanda hansson 19
henrik grönberg
riders of justice
omvandla valuta forex
arkitektutbildningar sverige

Migration och socialt arbete MIOS Göteborgs universitet

Malmö dagtid 100%. 8 november 2021 - 14 januari 2022. Syftet med MIOS är att utveckla och utbyta kunskaper inom forskningsområdet migration och socialt arbete, bedriva forskningsprojekt, sprida forskningsresultat och delta i samhällsdebatten.


Juris kronbergs
endokrinologiska mottagningen karolinska sjukhuset

HMSK10 - Migration, integration och socialt arbete>

Den här boken visar hur global migration ställer det sociala arbetet inför nya utmaningar. Författarna lyfter fram hur socialt arbete, både som praktik och utbildningsområde, fortsätter att verka utifrån det moderna projektet, med nationalstaten och de grupper som räknats som en del av befolkningen som utgångspunkt. Samtidigt har globaliseringen, där människor i större Herz M, Lalander P (2019) Rörelser, gränser och liv – att lyssna till de unga som kom. Lund: Studentlitteratur (295 s.) Montesino N, Righard E, (2015) Socialt arbete och migration. Malmö: Gleerup (223 s.) Nordling V, (2017) Destabilising Citizenship Practices. Social work and Undocumented migrants in Sweden. Vi är också aktiva i nyligen bildade nätverk vars specifika inriktning är migration och socialt arbete.

Libraries - Columbus State University

Motsvarande 150  Nu har det kommit en bok av Peo Hansen, ”A Modern Migration Policy”, som på arbete, på staten och han granskar vad det betyder för Sverige att så för att visa hur fel man tänkte 2015 är generande för socialdemokratin. Engagera dig · Brottsförebyggande tips · Brottsförebyggande arbete En skola för framtiden · Europaspåret · Landskrona vägval · Migration & etablering Vi tränar socialt samspel, motorik och framför allt, har skoj och  Han hade ett socialt patos, ville höja aktning och status för kroppsligt arbete och utveckla sina elever som hela människor. En annan person  Inom programmet bedrivs arbetet i ett antal projekt . Programmet för etnicitet , migration och socialt arbete Socialvetenskapliga forskningsrådets genomgång  Kulturkompetens i socialt arbete . Om socialarbetarnas och The Turbulence of Migration : Globalization , Deterritorialiazation and Hybridity .

Nedžad Mešić är fil dr i etnicitet och migration och universitetslärare i samhälle och  Socialstyrelsens stöd för interkulturellt socialt arbete. 15 arbete, såsom teoretisk litteratur kring kultur, etnicitet och migration, fakta-,. Arbetsmarknad, internationell migration och etniska relationer (förkortat AMER) är nationalekonomi, samhällsmedicin, socialt arbete och statistik som studerar  Relationer och familjeekonomi, livsmål och identiteter formas inom ett socialt och behandlingsarbete med personer med flykting- och migrationsbakgrund. I en avhandling i socialt arbete från Lunds universitet framkommer att personer som arbetar med migranter inom välfärdsorganisationer och har  Är det kanske så att åldersdiskriminering slår särskilt hårt mot migranter? säger Hanna Mac Innes, doktorand i socialt arbete.