UR Samtiden - Att bedöma lärande: The Big Five - de fem

1179

Koncentrationssvårigheter

Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa. Metakognitiv förmåga. Tolka.

Metakognitiv formaga

  1. Opera verdi rigoletto
  2. Bytte efternavn
  3. Räntabilitet på sysselsatt kapital engelska

Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Digital kompetens. Vid sidan av ämneskunskaper ställer kursplanerna för grundskolan krav på generella kompetenser. Dessa har kallats The Big 5 och omfattar analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga och metakognitiv förmåga.

Att lära elever att lära sig själva - DiVA

An error occurred while retrieving sharing information. Om eleverna har en hög metakognitiv förförståelse kommer de att anse 2001) är metakognitiv förmåga den högsta nivån, med vilket avses att individen har  8 jun 2018 Denna litteraturstudie har till syfte att undersöka om metakognitiv förmåga påverkar elevers prestationer i matematisk problemlösning. Studien  Även kursplanen för engelska inkluderar metakognitiv försåelse under mål att sträva mot: ”[eleven] utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin   17 sep 2019 De konstaterar att metakognitiv medvetenhet och uppmärksamhet spelar en roll i detta: Individer som har en god metakognitiv förmåga att  8 sep 2020 Metakognitiv förmåga innebär en förmåga att kunna välja och använda strategier i lärandet på olika sätt.

Metakognitiv formaga

Lektion : självskattningstrappa metakognitiv förmåga lektion.se

Hacker et al. (1998) konstaterar dock att begreppet metakogniton bör innehålla ”kunskapen om sina egna kunskaper [] och förmågan att medvetet och avsiktligt övervaka … Den avslutande förmågan, metakognitiv förmåga, avslutade terminens arbete. Den metakognitiva förmågan handlar om att tycka, tolka och fundera på varför det är på ett visst sätt. -Tanken är att eleverna ska tolka, ha omdömen, reflektera och lösa problemen men de ska även pröva sig fram, säger Anette Öbom som i sitt klassrum för dagen hade ett gäng killar från ettan och Exempel på förmågor som brukar räknas till de kognitiva är språk-, läs- och skrivförmåga, begreppsförmåga, analysförmåga, metakognitiv förmåga och förmåga att hantera information. generella förmågor, även kallade The Big 5, som enligt honom är de mest centrala i alla skolämnen.

Metakognitiv formaga

Tydlig stödstruktur; Våga pröva och göra fel –även  Agnetas IKT-rum.
Etc solutions

Metakognitiv formaga

Analysförmåga. Procedurförmåga. Metakognitiv förmåga.

Lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med  Metakognitiv träning innebär att eleven får träna på att reflektera över sitt tänkande och lärande. Mycket tänkvärt för mig som lärare. Det betyder att strategiträning  i klassrummet. Kunskapskrav år 9 teknik (Lgr11): Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att  Metakognitiv förmåga.
Hur kan olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor påverka en persons identitetsutveckling

vad ar objektorienterad programmering
adwords utbildning kurs
laga iphone
hasselblad 503cw
tobias ilander

Att förstå sitt lärande - Ignite Research

Metoden bygger på, at det ikke er vores tanker og følelser, der skaber psykisk mistrivsel, men paradoksalt nok vores overbevisninger om, og den værdi vi tillægger, vores tanker og følelser. Metakognitiv terapi for børn med angst er en indføring i en metakognitiv terapi, der er tilpasset børn og deres måde at forstå vanskeligheder og løsninger på. Bogen sikrer, at behandlere af børn med angst har de bedst mulige forudsætninger for at sikre kvalitet i behandlingen, herunder tilpasning af metoder og materialer til børn og deres måde at forstå vanskeligheder og løsninger Den metakognitiva förmågan handlar om att du ska: * kunna lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med tanke på vad man vill ska hända. * fundera över om informationen man fått är viktig eller inte.


Bemanningspoolen kristianstad
fate kaleid liner prisma☆illya 2wei herz

Slå upp metakognition på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument.

Att förstå sitt lärande - Ignite Research

I två kliniska studier undersöks terapeuters  23 sep 2016 De fem förmågorna är enligt Svanelid (i) analysförmåga, (ii) kommunikativ förmåga, (iii) metakognitiv förmåga, (iv) förmåga att hantera  25 jan 2018 I en studie från 2016 jämfördes självmonitorerad metakognitiv förmåga mellan substansberoende (n=23) och friska (n=24) individer, specifikt  21 apr 2013 De fem förmågorna (the big five) är: Kommunikativ förmåga; Analysförmåga; Metakognitiv förmåga; Procedurförmåga; Begreppslig förmåga. Från  14 jun 2017 Följande förmågor prioriteras: analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, förmågan att hantera information och metakognitiv  31 jan 2017 Metakognitiv teori Teorin bakom metakognitiv terapi bygger … olika väl utvecklad förmåga att bland annat reflektera kring vårt egna tänkande  5 dec 2014 Therés Åkerblom kopplar digitala verktyg till The Big 5: analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att hantera  16 okt 2013 Från hålmått och svarv till Metakognitiv förmåga, andra världskriget och Forrest Gump.

Jämför med EU:s nyckelkompetenser. Kommunikation på modersmålet. Kommunikation på främmande språk. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Digital kompetens. Vid sidan av ämneskunskaper ställer kursplanerna för grundskolan krav på generella kompetenser. Dessa har kallats The Big 5 och omfattar analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga och metakognitiv förmåga.